Vill du hjälpa och finnas där för Sveriges bostadsägare?

House:ID ger bostadsägare full koll på sin bostad samtidigt som tjänsten underlättar att löpande ta hand om, underhålla och förnya bostaden. House:ID gör det enkelt att skapa och bibehålla relationer som ger återkommande nytta.

Vill ditt företag erbjuda era tjänster, produkter eller kompetens på bostadsägarens villkor, finnas tillgänglig där och då behovet uppstår och erbjuda den värdefulla hjälpen som bostadsägare många gånger behöver från ett professionellt företag, fackman eller myndighet?

Kontakta oss för att få veta mer hur just ditt företag kan bli bostadsägarens bästa vän.

partner-banner

Vill du vara företagspartner?

Som företagspartner till House:ID delar vi den gemensamma målbilden om att hjälpa bostadsägare i boendelivet när bostadsägaren har ett behov av hjälp, stort som smått.

House:ID är designad för att det ska vara enkelt för dig som expert inom ditt område att vara tillgänglig och därmed skapa värde och bibehålla relation till bostadens alla ägare över tid oavsett om ditt företag erbjuder tjänster, produkter eller kompetens.

Kontakta oss för att få mer detaljer om hur ditt företag kan bli bostadsägarens bästa vän.

Så här tycker våra partners

    Kontakta oss för att få veta mer!

    Lämna din e-post eller telefonnummer så hör vi av oss.